Karta Zgłoszenia

  • -

Karta Zgłoszenia

Category : Bez kategorii

Termin składania dokumentów wraz z Kartą Zgłoszenia oraz płytą z nagraniem został przesunięty na dzień 30.10.2015r. Decyduje data stempla pocztowego. Decyzję o kwalifikacji kandydaci otrzymają w terminie do 16.11.2015r.