Uczestnicy – I etap

  • -

Uczestnicy – I etap

Category : Bez kategorii

Mamy już listę osób zakwalifikowanych do I etapu Konkursu. Poziom kandydatów był niezwykle wysoki i trudno było wybrać tych najlepszych. Spośród 90 zgłoszeń komisja wybrała 24 uczestników oraz 5 osób rezerwowych. Lista osób zostanie zamieszczona dziś wieczorem.