Organizator

Toruńska Orkiestra Symfoniczna na przestrzeni swojej 40. letniej działalności dała około dwóch i pół tysięcy koncertów we wszystkich znaczących miastach logoPolski oraz w wielu krajach Europy (m.in. Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś, Litwa), a także na prestiżowych festiwalach. Orkiestra może się również poszczycić miesięcznym tournee w Chinach oraz uczestnictwem w dwóch koncertach Gali Operowej w Pamplonie. W październiku 2010 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zagrała koncert w Cirque Royal w Brukseli.

Znaczącym wydarzeniem w historii Toruńskiej Orkiestry jest organizowanie od 1997 roku Międzynarodowego Letniego Festiwalu „Muzyka i Architektura”.  Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych, historycznych wnętrzach. Koncerty festiwalowe organizowane są przez dwa miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień.

Ważnym aspektem działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, obejmująca swym zasięgiem nie tylko Toruń, ale również teren województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto Orkiestra współpracuje od lat z Zespołem Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się młodym artystom występowanie w roli solistów na specjalnie organizowanych koncertach.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń, Polska
tel: +48 56 622 88 05
violintorun@tos.art.pl
www.tos.art.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi przedstawiamy niezbędne informacje związane  ze świadczeniem przez nas usług:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917. Przetwarzamy dane, które zbierane są w ramach korzystania z naszych usług. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: umożliwienie prawidłowej realizacji zamawianych usług, w szczególności dokonywanie rezerwacji, prawidłowe rozliczenie usług i wystawienie faktury, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, archiwizacja, bieżący kontakt związany z zamówioną usługą, zawarcie umowy w przyszłości bądź realizacja umowy już zawartej. Dane przetwarzane są również w celach marketingowych, chyba że nie wyrażają Państwo na to zgody. W takim przypadku prosimy o informację w tej sprawie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz instytucji/partnerów upoważnionych na podstawie zawartych z nimi umów w celu rozliczenia projektu. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w przypadku zawarcia umowy. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.