Konkurs na recenzję muzyczną

Nagrodę w konkursie 2016 otrzymuje: Olga Pniewska

REGULAMIN KONKURSU NA FESTIWALOWĄ RECENZJĘ MUZYCZNĄ – Toruń 2016

 1. Organizatorem Konkursu na Festiwalową Recenzję jest Pomorskie Towarzystwo Muzyczne oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna.
 2. Konkurs rozpocznie się w dnia 14 lutego 2016 i trwać będzie do dnia 26 lutego 2016.
 3. Konkurs na recenzję jest częścią Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec Toruń 2016 i ma charakter indywidualny.
 4. Zadanie uczestników Konkursu polega na przygotowaniu i napisaniu recenzji z przesłuchań konkursowych, wybranych koncertów i spotkań.
 5. W Konkursie na recenzję mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko- pomorskiego oraz osoby dorosłe.
 6. Celem Konkursu na recenzję jest zachęcenie uczestników do pogłębiania wiedzy muzycznej i przygotowania się do bardziej świadomego odbioru sztuki oraz kształcenie umiejętności opisywania oraz oceniania koncertu
 7. W Konkursie oceniane będą recenzje z dowolnych przesłuchań konkursowych, spotkań i koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec.
 8. Recenzja nadesłana na Konkurs musi w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika Konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów lub być w jakikolwiek inny sposób obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
 9. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość recenzji, jednak ta sama recenzja przesłana po raz drugi nie weźmie udziału w Konkursie.
 10. Nadesłane recenzje oceniane będą przez toruńskich dziennikarzy, którzy wybiorą najciekawsze prace i przyznają ich autorom nagrody w postaci biletów na wybrane koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz publikację na łamach Nowości oraz stronie TOS.
 11. Wymagania formalne:
  1. wskazany jest wydruk komputerowy oraz ten sam tekst w wersji elektronicznej na płycie CD;
  2. tekst musi mieścić się w kryteriach gatunkowych recenzji;
  3. całość powinna być opatrzona godłem z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dane osobowe:
   1. imię i nazwisko autora,
   2. datę i miejsce urodzenia,
   3. adres, telefon, email,
   4. nazwa szkoły i klasa,
   5. tytuł recenzji.
 12. liczba recenzji zgłoszonych przez jednego uczestnika jest nieograniczona.
 13. recenzja winna mieć objętość do 4000 znaków
 14. Prace niezachowujące kryterium anonimowości nie będą oceniane
 15. Recenzje należy wysyłać lub przynosić na adres:

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń

z dopiskiem na kopercie:
KONKURS NA FESTIWALOWĄ RECENZJĘ MUZYCZNA