Nagrody pozaregulaminowe

Dla laureata I nagrody – ALBRECHT MENZEL:

1. Nagroda Burmistrza Getyngi – koncert z Getyńską Orkiestrą Symfoniczną

2. Nagroda rzeczowa Primatora Miasta Czadca – Milana Gury

3. Nagroda Dyrektor NOSPR Joanny Wnuk-Nazarowej– koncert w sezonie artystycznym 2017/18

4. Nagroda Dyrektora Filharmonii Śląskiej – Mirosława Jacka Błaszczyka – koncert z orkiestrą

5. Nagroda Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Zabrzańskiej Sławomira Chrzanowskiego – koncert z orkiestrą

6. Nagroda Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej – Jacka Rogali – koncert w sezonie 2016/17

7. Nagroda muzyków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej- koncert z orkiestrą w sezonie artystycznym 2016/2017

8. Nagroda Dyrektora Festiwalu Krajów Bałtyckich – „Probaltica”

DLA LAUREATA II NAGRODY – KIM GYEHEE:

1. Nagroda dyrektor Filharmonii Sudeckiej Elżbiety Łaganowskiej – koncert z orkiestrą

2. Nagroda Towarzystwa Bachowskiego – za najlepsze wykonanie muzyki Jana Sebastiana Bacha – nagrodą jest koncert na VI Festiwalu Cichej Muzyki

DLA LAUREATA III NAGRODY – ALEKSANDRA LI:

1. Nagroda dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Damiana Tanajewskiego – koncert z orkiestrą

2. Nagroda Rady Miasta Torunia – koncert

 

INNE:

1.Nagroda Konsula Honorowego Finlandii w Toruniu –  Tadeusza Pająka – nagroda w postaci koncertu dla Torunianki Moniki Orłowskiej

2. Nagroda Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego – dla Torunianki Moniki Orłowskiej – recital

3. Nagroda Dyrektora Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – Jana Miłosza Zarzyckiego – koncert z towarzyszeniem orkiestry dla Eimi Wakui

4. Nagroda Dyrektora Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu Tadeusza Wicherka – koncert z orkiestrą dla Roksany Kwaśnikowskiej

5. Nagroda Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego – recital z okazji 75. Rocznicy śmierci I.J. Paderewskiego dla Roksany Kwaśnikowskiej.

6. Nagroda od firmy „Romuald i Nell Henglewscy” – komplet strun dla Sujin Lim

7. Nagroda od firmy „Romuald i Nell Henglewscy – komplet strun dla Daniela Kogana